ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត ឯ.ក

គម្លាតតម្លៃទាប

គ្មានបញ្ជរទូទាត់

គណនីគ្មានកម្រៃជើងសា

ការដាក់បញ្ជា ទិញ លក់រហ័ស

គ្រប់គ្រងដោយ​​ គ.ម.ក

Liquidity ពីអន្តរធនាគារ

Try Demo    Create Account   

កម្មវិធីជួញដូររបស់យើង

BIC FX MetaTrader 4

BIC FX MetaTrader 5

BIC FX Web Trader

BIC FX iPad Platform

BIC FX iPhone Platform

BIC FX Android Platform

Try Demo   Create Account   

ផលិតផលរបស់យើង

គុណសម្បត្តិរបស់យើង

រូបិយប័ណ្ណ

មាស

ប្រាក់

ប្រេងឆៅ

សន្ទស្សន៍ផ្សារហ៊ុន

ថ្លៃទំនិញ

តម្លាភាព

គម្លាតតម្លៃពិតពី ECN

កម្មវិធីជួញដូរ MT4 ដ៏អស្ចារ្យ

ទទួលពានរង្វាន់ឈ្មួញជើងសា

បទបញ្ញតិ្ត និងសុវត្ថិភាព

ល្បឿនបញ្ជាទិញ លក់ដែលគ្មានគូប្រៀប

Try Demo   Create Account   

ហេតុអ្វីបានជាជួញដូរជាមួយ ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត?

គម្លាតតម្លៃទាប

គ្មានបញ្ជរទូទាត់

គណនីគ្មានកម្រៃជើងសា

ការដាក់បញ្ជា ទិញ លក់រហ័ស

គ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

Liquidity ពីអន្តរធនាគារ

កម្មវិធីជួញដូររបស់យើង

BIC FX MetaTrader 4

BIC FX MetaTrader 5

BIC FX Web Trader

BIC FX iPad Platform

BIC FX iPhone Platform

BIC FX Android Platform

ផលិតផលរបស់យើង

រូបិយប័ណ្ណ

មាស

ប្រាក់

ប្រេងឆៅ

សន្ទស្សន៍ផ្សារហ៊ុន

ថ្លៃទំនិញ

គុណសម្បត្តិរបស់យើង

តម្លាភាព

គម្លាតតម្លៃពិតពី ECN

កម្មវិធីជួញដូរ MT4 ដ៏អស្ចារ្យ

ល្បឿនទិញលក់គ្មានគូប្រៀប

បទបញ្ញត្តិ និងសុវត្តិភាព

ទទួលបានពានរង្វាន់ឈ្មួញជើងសា

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត

ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត គឺជាផ្នែកមួយនៃទីផ្សារ រូបិយប័ណ្ណ និង កិច្ចសន្យាកុងត្រា នៃ ប៊ី.អាយ.ស៊ី គ្រុប។ គោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកជួញដូរនៅទូទាំងពិភពលោកនូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដើម្បីជួញដូរក្នុងទីផ្សារពិភពលោក។ យើងបានព្យាយាម ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកជួញដូរ ជាមួយនឹងតម្លៃជួញដូរយ៉ាងទាប មិនគួរឱ្យជឿ សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ កិច្ចសន្យាកុងត្រា និងថ្លៃទំនិញ ជាមួយនឹងបទបញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏តឹងរឹង សុវត្ថិភាព និងឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់សេវាអតិថិជន។ ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីជួញដូរតាមអនឡាញជាច្រើនដូចជា៖ MetaTrader4, WebTrader និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រភេទ iPhone, Android និង Tablets ។

រៀបចំខ្លួនអ្នកអោយរួចរាល់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ក្រោយនៅថ្ងៃនេះ ហើយចាប់ផ្តើមជួញដូរ ជាមួយ ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត ។

ចុចទីនេះដើម្បីបង្កើតគណនីសាកល្បង

ចុចទីនេះដើម្បបង្កើតគណនីពិត

បទបញ្ញត្តិស្របច្បាប់ពី គ.ម.ក

ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក)

ទទួលបានពានរង្វាន់

ជួញដូរទីផ្សារ Forex ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើង ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ ពី MetaQuotes ដែលហៅថា MetaTrader 4 និង MetaTrader 5

សុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្ត

កម្មវិធី MetaTrader 4 គឺជាកម្មវិធីជួញដូរមួយ ដែលមានសុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តបំផុតសម្រាប់ការជួញដូរលើទីផ្សារសកលលោក

BIC FX MT4 WebTrader

កម្មវិធី MetaTrader 4, WebTrading គឺជាកម្មវិធីជួញដូរដែលងាយស្រួលប្រើ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យការជួញដូរដោយផ្ទាល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ពី Web browser របស់អ្នក ដោយមិនចាំបាច់ទាញយកកម្មវិធីបន្ថែមណាផ្សេងឡើយ។

កម្មវិធី BIC FX លើ iPad

ក្នុងនាមជាអតិថិជន BIC FX អ្នកទទួលបានសិទ្ធិចូលទៅកាន់បណ្តាញរបស់យើងងាយស្រួលក្នុងការទាញយក BIC FX iPad Trader និងងាយស្រួលប្រើ ។ កម្មវិធីរបស់យើងត្រូវបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងពិសេសដើម្បីបញ្ចូលលក្ខណៈពិសេសសំរាប់គ្រប់ប្រភេទ iPad ។

BIC FX Smartphone

នៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្តូរ សូមប្រើ BIC FX MT4 Mobile ដើម្បីចូលប្រើគណនីជួញដូររបស់អ្នក និងធ្វើការជួញដូរតាមរយៈទូរស័ព្ទ និងTablet។ កម្មវិធី Android BIC FX MT4 របស់យើងគឺអាចប្រៀបធៀបជាមួយ Trading Terminal ដែលមានមុខងារគ្រប់សព្វ ។ អ្នកនឹងអាចចូលទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដោយសេរី និងធ្វើការបញ្ជាទិញលក់ពីគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោក។

ដៃគូរប្រាក់កម្ចីរបស់យើង

មធ្យោបាយក្នុងការដាក់ប្រាក់

Top