អំពី BIC FX

ពាណិជ្ជកម្មពីផ្ទៃតុ របស់អ្នកជាមួយ MetaTrader 4 (MT4) ដែលជាវេទិកាជួញដូរដ៏ពេញ និយមបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក!

អត្ថប្រយោជន៍នៃ BIC FX

ការរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាង ល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹង មុខងារទំនើបរបស់ iPad នាំមកជូនអ្នកនូវដំណោះស្រាយ ពាណិជ្ជកម្មដែលទំនើបបំផុត។

សន្ដិសុខមូលនិធិ

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើ តាមរយៈទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័របន្ទះ Android របស់អ្នកជាមួយ HotForex MT4 Android ។

ឯកសារច្បាប់

ចូលទៅកាន់ទីផ្សារជាមួយ និងដំណោះស្រាយជួញដូរ MT4 ដែលប្រកបដោយភាព ច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ស្មាតហ្វូនវីនដូ