យើងជានរណា?

​ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត គឺជាក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសារឧបករណ៍និស្សន្ទ​ឈ្នះរង្វាន់មួយ ដែលផ្តល់អោយអតិថិជននៅលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារ​រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ លោហមានតម្លៃ និងវត្ថុធាតុដើម តាមរយៈប្រព័ន្ធជូញដូរ MT4។ សេវាកម្ម និងមធ្យោបាយជូញដូរជាច្រើនត្រូវបានបើកស្វាគមន៍ដល់ទាំងអតិថិជនជាស្ថាប័ន និងលក្ខណៈលក់រាយ។

​ គោលការណ៍របស់យើងគឺ​ផ្តល់​លក្ខខណ្ឌជួញដូរដ៏ល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដល់អតិថិជន​ និងអនុញ្ញាតអោយទាំងអ្នកជួញដូរធម្មតា និងអ្នកជូញខ្លីៗប្រើប្រាស់ EAដោយគ្នានការរឹតបន្តឹង ចូលទៅ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាអន្តរធនាគាររបស់យើង។ ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីតគឺកំពុងធ្វើខ្លួនអោយក្លាយជាឈ្មួញជើងសាររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលជាជម្រើសរបស់អ្នកជួញដូរជំវិញពិភពលោក ដែលត្រូវការសុវត្ថិភាពកាន់តែប្រសើរ ជាងការជូញដូរជាមួយ​ក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសារទូទៅ។

​អ្វីដែលយើងផ្តល់ឲ្យ

ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីតផ្តល់ជូននៅប្រភេទគណនីជាច្រើន ឧបករណ៍​ និងកម្មវិធីជួញដូរផ្សេងៗដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់​អតិថិជន​ទាំងជាស្ថាប័ន និងឯកជន ដើម្បីជូញដូរ រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ និងលោហធាតុមានតម្លៃតាមប្រព័ន្ធ​អនឡាញ។ ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីតផ្តល់នូវជម្រើសគណនីយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ដែលអតិថិជនអាចជ្រើស​រើស ដើម្បីរីករាយជាមួយបទពិសោធជួញដូរតាមតម្រូវការ ដែលត្រូវជាមួយការចង់បានរបស់​ពួកគេតែម្តង។ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌជួញដូរដ៏ប្រសើរ​ និងការប្រតិបត្តិការយ៉ាងរហ័សនោះ .អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីតផ្តល់នូវរាល់ឧបករណ៍ និងសេវាកម្មនានា ដល់អតិថិជនគ្រប់កម្រិត អោយពួកគេបានដឹងពី​មហិច្ឆតានៃការជួញដូររបស់ពួកគេ។