បេសកកម្ម

​បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់នូវការជួញដូរកម្រិតវិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកជួញដូរ Forex នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺរណែត ដោយ ចនាសម្ព័ន្ធគណនីស្មុគ្រស្មាញ និងរអាក់រអូល។ យើងគឺជាឈ្មួញកណ្តាល ECN Forex ដែលផ្តោតសំខាន់លើបទពិសោធប្រតិបត្តិដ៏លឿននិងការជួញដូរតម្លៃទាប។ យើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធជួញដូរទាំងអស់ហើយអនុវត្តទំហំគណនីអប្បបរមា 100 ដុល្លារ។

​ចក្ខុវិស័យ

ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីតគឺកំពុងបន្តនូវការវិវត្តន៍ជាលំដាប់នៃការជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា ជួយដល់ប្រភេទទ្រព្យមួយនេះអោយមានភាពកាន់តែងាយស្រួលដល់អ្នកវិនិយោគរាយប្រភេទឯកជន។ យើងមានគោលដៅធ្វើអោយមានការផ្លាស់ប្តូរក្នុងវិស័យនេះ ដោយផ្តល់អោយអ្នកជូញដូរទាំងអស់នូវ​សេវាកម្មកាន់តែប្រសើរឡើង គម្លាតថ្លៃកាន់តែទាប និងល្បឿនប្រតិបត្តិការកាន់តែរហ័ស ជាអ្វីដែលយើង​ប្តេជ្ញាយ៉ាងមុតមាំ ហើយកំពុងតែធ្វើវា។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើង​គឺដើម្បីកា្លយទៅជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំបំផុតមួយនៅកម្ពុជាលើការជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត។