ជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់បើកគណនីថ្មីត្រឹមតែ 100 ដុល្លារអាមេរិក គណនីគ្មានកំរៃជើងសារ គឺជាដំណោះស្រាយការជួញដូរដែលមានតម្លៃទាប ដែលវាសាកសមសម្រាប់អ្នកជួញដូរទាំងអស់ ប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់ scalpers អ្នកដែលជួញដូរច្រើន និងអ្នកដែលជួញដូរប្រើប្រាស់​ Expert Advisors (EAs)។

ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីគ្មានកំរៃជើងសារជាមួយ BIC Markets អ្នកនឹងទទួលបានគម្លាតតម្លៃទាបបំផុត ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារឈានមុខគេ ដោយគ្មានកម្រៃជើងសារ។

គណនីមិនគិតកម្រៃជើងសារ

Trading Platform:MetaTrader 4, WebTrader and Mobile Trading
Spreads: From 1.5 pip on Forex
Trading Instruments:Forex, Metals, Energy & Indices
Fifth Decimal: Yes
Max leverage: 1:400
Execution: Market Execution
Minimum opening deposit:USD $100
Minimum trade size:0.01 lot
Trade size increment: 0.01 lot
Maximum Total Trade Size: 50 Standard lots per position
Maximum Simultaneous Open Orders: 300
Margin Call / Stop out level:80% / 50%
Account Currency: USD
Commission: No
Limit and Stop Levels:Starting from 2 points