การซื้อขายโลหะ

โลหะมีค่าหาได้ยาก เป็นธาตุโลหะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แม้จะมีค่าในอุตสาหกรรม แต่ส่วนมากมักใช้เป็นเครื่องมือการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากถูกมองว่ามีความปลอดภัยในช่วงเวลาวิกฤต

ด้วยบัญชีซื้อขาย MT4 ของ BIC Markets ท่านจะได้ทั้งตำแหน่งระยะยาวในทองหรือเงิน ขณะที่ใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงนี้ใน/นอกการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในบัญชีซื้อขายของท่าน การซื้อขายและการลงทุนระยะยาวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน เพราะท่านจะสามารถป้องกันตำแหน่งทางกายภาพได้ทุกครั้งที่เห็นการเปลี่ยนทิศทางของตลาด

ไม่ว่าท่านจะเป็นนักซื้อขายหรือนักลงทุน ตลาดโลหะมีค่าเป็นตัวชี้วัดที่มีคุณค่าเพื่อดูทิศทางของตลาดความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กัน และยังให้ความสามารถในการป้องกันหรือแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวทางเทคนิคที่คาดการณ์ได้ใน MT4 กับ BIC Markets

การซื้อขายพลังงาน

นักเทรดพลังงานจะใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาตลาดสินค้าโภคภัณฑ์พิเศษบางรายการที่ใช้น้ำมัน แก๊ส แก๊สโซลีน และน้ำมันทำความร้อน สินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้พลังงานคือตลาดที่สำคัญที่สุดตลาดหนึ่งของโลก เพราะเป็นตัวกำหนดราคาสำหรับการใช้เชื้อเพลิงที่จำเป็นต่อวัน เพื่อดำรงชีวิตตามปกติในปัจจุบัน

สินค้าตลาดพลังงานเป็นรากฐานสังคมสมัยใหม่ ตั้งแต่การจ่ายพลังงานที่อุตสาหกรรมพลังงานต้องใช้ จนถึงอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เรารับรองว่าล้วนมีพลังงานมาใช้สร้างหรือขนย้ายแน่นอน

ถ้าท่านเลือกที่จะเปิดบัญชีซื้อขายกับ BIC Markets ท่านจะซื้อขายในตลาดพลังงานได้บน MT4 อย่างง่ายดาย ไม่ว่าท่านจะซื้อขายจากคอมพิวเตอร์ในบ้านสบายๆ หรือจะขับรถที่ใช้เชื้อเพลิงจากตลาดพลังงานที่ท่านซื้อขายด้วยอยู่ก็ตาม BIC Markets จะช่วยให้ท่านไม่พลาดสักโอกาส