บัญชีแยกสำหรับลูกค้า

BIC Markets เก็บเงินทุนของลูกค้าทั้งหมดไว้ในบัญชีแยกจัดการทรัพย์สินของลูกค้ากับธนาคาร B.I.C. (กัมพูชา)

ธนาคาร B.I.C แบงก์ (กัมพูชา) (จากนี้เรียกว่า “ธนาคาร B.I.C”) คือธนาคารเชิงพาณิชย์ที่จัดตั้งและจดทะเบียนกับธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ธนาคาร B.I.C ก่อตั้งร่วมกับบริษัทเอเชียอินเวสเมนท์แอนด์ไฟแนนเชียลเซอร์วิสจำกัดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทพาราไดซ์อินเวสเมนต์จำกัดราชอาณาจักรกัมพูชา และบริษัทไพรม์สตรีท แอดไวซอรี (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทเอเชียอินเวสเมนต์แอนด์ไฟแนนเชียลเซอร์วิสจำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู้ถือหุ้นหลักและเป็นเจ้าของธนาคาร B.I.C. แบงก์ลาวจำกัด

ธนาคาร B.I.C จัดตั้งขึ้นภายใต้ใบรับรองการจดทะเบียนองค์กร ซึ่งออกให้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ และภายใต้ใบอนุญาตธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (จากนี้เรียกว่า “NBC”) ธนาคารเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมหลักของธนาคาร B.I.C. คือการให้บริการด้านธนาคารดังต่อไปนี้:

1. ระดมและรับเงินฝากระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวจากบริษัท องค์กรและบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ

2. ให้กู้ยืมแบบหลักประกันในแบบระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวแก่บริษัท องค์กรและบุคคลทั่วไป ตามลักษณะและความสามารถของทรัพยากรเงินทุนของธนาคาร

3. ทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ บริการทางการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ส่วนลดเชิงพาณิชย์และเอกสารที่มีมูลค่า

4. ให้บริการธุรกรรมในกลุ่มลูกค้า และให้บริการธนาคารอื่นๆ ตามที่ NBC อนุมัติ

สำนักงานใหญ่ของธนาคารตั้งอยู่เลขที่ 462 ถนน 93 แขวงตนเลบาสัก อำเภอจามการ์มน กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา