ท่านควรอ่านเอกสารทางกฎหมายก่อนเปิดบัญชีกับเรา เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดการบริการและความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับเรา

หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบที่มีผลกับท่าน โปรดคลิกลิงก์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

การเปิดบัญชีกับบริษัท BIC Markets จำกัดเป็นการบ่งชี้ว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารต่อไปนี้แล้ว

     ข้อกำหนดเว็บไซต์ของ B.I.C. Markets

     ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ B.I.C. Markets

     เอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของ B.I.C. Markets

     นโยบายความเป็นส่วนตัวของ B.I.C. Markets

การระงับข้อพิพาท

เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง เราได้เตรียมข้อมูลการระงับข้อพิพาท/ข้อร้องเรียนไว้อีกหน้าหนึ่ง หากท่านมีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนกับ BIC Markets โปรดดูข้อมูลที่หน้าการระงับข้อพิพาท